MATAM, S.Pd.I.

Kepala Desa Sumberjaya

M A K A

Kepala Dusun 1 Sumberjaya

awang gunawan1

AWANG GUNAWAN

Ketua RW 014/1

MARDIYONO

Sekretaris 1

iman nugraha

IMAN NUGRAHA

Sekretaris 2 RW 014/1

toto

RUSTIANDI

Bendahara 1

rusmandani

RUSMANDANI

Bendahara 2

TOTO HERIANTO

SIE K3

daud

DAUD GINTING

SIE K3

eko.s

EKO. S

SIE K3

hasirun

HASIRUN

SIE Olah Raga

CATUR PRATIKNO

SIE Olahraga

DADANG IRIANSYAH

SIE Olah Raga

iful botak

SYAIFUL HIKMAT

SIE Seni & Budaya

alam

SYAMSUL ALAM

SIE Media & Informasi

isna

TRISNA

SIE Media & Informasi

DADANG IRIANSYAH

SIE Media & Informasi

LASMIN

SIE Kamtibmas

NANDANG

SIE KAMTIBMAS

marsudi

MARSUDI

Penasihat RW/Kamtibmas

nauka

NAUKA

SIE KESRA

EKO

SIE K3